Attachments
  
  
  
  
Participants
  
  
  
  
Inventors: Professor Ahmad Mohammed Disi, Nour Waleed "Al-Haj Baddar",      Professor Talal Ahmad Aburjai, Professor Mutasem Omar Moh'd Al-Hwamdeh.
  
Inventors: Professor Ahmad Mohammed Disi, Dema Ajwee, Professor Mutasem Omar Moh'd Al-Hwamdeh, Professor Eyad Qunaibi.
  
Inventors: Professor Ahmad Mohammed Disi, Dema Ajwee, Professor Mutasem Omar Moh'd Al-Hwamdeh, Professor Eyad Qunaibi.