Attachments
  
  
Supervisor/s
  
  
  
  
  
  
  
  
أ.د. عبد الحميد حمام
محمد واصفتخصص الموسيقاماجستير2007نشرجامعة اليرموك
  
أ.د. عبد الحميد حمام
خليفة محمد محمود جاد اللهتخصص الموسيقىماجستير2007نشرجامعة اليرموك